0922.102.168

Nhựa Kỹ Thuật 1

Liên hệ

Nhựa kỹ thuật là vật liệu nhựa có tính chất cơ học, hóa học, quang học và nhiệt tốt hơn so với nhựa tiêu chuẩn, có tính ổn định về kích thước, khả năng bắt lửa thấp.

Nhựa dùng trong kỹ thuật có nhiều hình dạng khác nhau, tương đối phức tạp, phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể tùy chỉnh riêng cho thành phẩm đó.

.
.
.
.